دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

sci3محمد خواجه پور / کارشناس ارشد تربیت بدنی- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
در شمارهای قبلی سعی کردیم از بین نا هنجاری های کف پا، نا هنجاری کف پای صاف را برای شما عزیزان شرح داده و عوارض و تشخیص آن را برای شما توضیح دهیم. اکنون، با نحوه درمان این ناهنجاری آشنا می شویم. البته بر این نکته باید تأکید نمایم که این برنامه اصلاحی جهت آشنایی شما والدین محترم با درمان این ناهنجاری از طریق حر کات اصلاحی می باشد و چنانچه فرزندان شما دچار این عارضه می باشند حتماً لازم است که به متخصصین درمانی مراجعه فرمایید، چرا که بر نامه های اصلاحی برای افراد مختلف با توجه به ساختار بدنی آنها با هم تفاوت دارد و هر گونه حرکت خودسرانه امکان دارد باعث بوجود آمدن یا پیشرفت نا هنجاری های دیگر شود. همچنین روی دیگر سخن ما به مربیان ورزشی عزیز و بزرگوار است که در باشگاههای ورزشی قبل از ارائه هر گونه بر نامه ورزشی به ورزشکاران، پوسچر آنها را مورد بررسی قرار دهند و در صورت مشاهده نا هنجاری اسکلتی - عضلانی ابتدا به اصلاح آنها سپس به ارائه بر نامه ورزشی به افراد پردازند چرا که در صورت وجود هر گونه نا هنجاری، با ارائه برنامه ورزشی چه هوازی و غیره هوازی باعث پیشرفت ناهنجاری اسکلتی - عضلانی وعوارض ناشی از آنها می شودو اصلاح ناهنجاری را دشوار تر می کند.
حال به ارائه حر کات اصلاحی می پر دازیم:
- راه رفتن روی یک خط صاف به مدت 5 دقیقه
- راه رفتن روی پنجه پا 30 ثانیه
- جمع کردن یک حوله ی نخی از روی زمین با پنجه پا 2دقیقه با هر پا
- طناب زدن 3 دقیقه
- برداشتن تیله از روی زمین با پنجه پا و دادن آن به دست مخالف 12تکرار با هر پا
- راه رفتن روی جانب خارج پا 2دقیقه
- بلند شدن روی پنجه پا و بر گشت به حالت اولیه 15 تکرار با هر پا
- جلوی دیوار بایستید و با بغل پا توپ را به دیوار بزنید. 50 تکرار با هر پا
- راه رفتن روی ماسه به مدت 5 دقیقه
- راه رفتن روی خط مستقیم جهت سرد کردن بدن 4 دقیقه
اکنون که می توان با کوچکترین بررسی و ورزش علمی ناهنجاری های اسکلتی و عوارض آنها را بر طرف کنیم باید جهت بالا بردن آگاهی افراد از وجود این نا هنجاری ها و درمانشان تلاش کنیم.
انشاالله در شمارهای آتی در مورد نا هنجاری های زانو مطالبی را به شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی