روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

اوقات شرعی

25 March 2019
دوشنبه 5 فروردين 1398
18 رجب 1440

پس از رسانه ای شدن وجود مناطق تاریخی در ریگان و فهرج خبرها از حضور حفاران غیرمجاز برای غارت اشیای تاریخی حکایت دارد که گاه هزاران کیلومتر برای رسیدن به این منطقه پیموده اند. طی روزهای گذشته فرمانداران فهرج و ریگان بعد از سیل و طوفان شن از وجود دو محوطه تاریخی در این دو شهرستان خبر دادند این خبر با عکس العمل میراث فرهنگی مواجه شده است و رسانه ای شدن این اخبار را برای حراست و حفاظت از محوطه های تاریخی کرمان چالش زا خواند. اما اگر این روزها سری به شهرهای فهرج و ریگان بزنید رد پای گروههای که گاه از استانهای شمالی و غربی کشور برای حفاری غیر مجاز به این استانها آماده است را می توانید ببنید این مساله را مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان تائید می کند و به خبرنگار مهر می گوید: برخی از این افراد از کیلومتر ها آن سوتر با شنیدن این خبر به شرق استان کرمان آماده اند. محمد مهدی افضلی به این افراد هشدار داد که با شدت با این گونه اقدامات برخورد می شود و نیروی انتظامی و یگان میراث فرهنگی و مردم بومی و محلی با حساست بالا جلوی هر گونه حفاری را می گیرند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی