روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

اوقات شرعی

2 December 2022
جمعه 11 آذر 1401
8 جمادی‌الاول 1444

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، اسامی پرستاران نمونه کشوری و شهرستانی در سال 1399 را به شرح زیر اعلام کرد:

سازمان جهانی بهداشت خواستار حمایت از پرستاران و ماماها شد - ایرنا

پرستاران نمونه کشوری

مرکز

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

حسن محمدآیی زاده

1

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

فاطمه کریمیان

2

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

زهرا حیدری

3

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

نرگس محمدی

4

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

مرضیه پاریزی منش

5

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

سمیه عابدین زاده

6

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

مریم قنبری

7

بیمارستان ولیعصر(عج)انار

پرستار

طیبه انباز

8

بیمارستان  مرادی

پرستار

حسین پورمبینی

9

پرستاران نمونه شهرستان

مرکز

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

بیمارستان ولی عصر(عج)انار

پرستار

فریبا اسماعیلی

1

بیمارستان ولی عصر(عج)انار

پرستار

مژگان ارجمند

2

بیمارستان ولی عصر(عج)انار

تکنسین  فوریت

محمد امینابراهیم پور

3

دانشکده  دندانپزشکی

پرستار

هانیه بدخش

4

بیمارستان  مرادی

بهیار

مالک میرزا محمدی

5

بیمارستان  مرادی

بهیار

حسین شمسی

6

مرکز بهداشت

بهیار

محسن بازرگان

7

مرکز بهداشت

بهیار

علی زینلی

8

مرکز بهداشت

پرستار

طاهره عبداللهی

9

بیمارستان  نیک نفس

سوپروایزر آموزشی

طیبه اژدری

10

بیمارستان  نیک نفس

پرستار

بتول جعفری

11

بیمارستان  نیک نفس

پرستار

سمانه تنانی

12

دانشکده  پرستاری مامایی

مربی

شهده بخشی

13

فوریت  پزشکی

پرستار

احد باقری

14

فوریت  پزشکی

کارشناس فوریت پزشکی

رضا مکرمی

15

فوریت  پزشکی

کاردان فوریت پزشکی

سعیدحلاجی زاده

16

معاونت درمان

پرستار

ندا عباسی نژاد

17

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

نجمه مجیدی

18

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

طاهره بلوچی

19

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

صدیقه فیروز آبادی

20

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

نجمه محمدرفیع

21

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

فائزه فرج پور

22

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

طاهره حسن شاهی

23

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

طاهره کرمی

24

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

بهیار

ربابه آتین

25

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

سمیه بازمانده

26

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

الهام کهنوجی

27

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

فاطمه محمدجعفری

28

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

مرضیه افروزه

29

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

حسین گنجه

30

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

کارشناس بیهوشی

نازنین السادات مظفری

31

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

زهرا فلاحی

32

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

فاطمه قربانی

33

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

راضیه حسن عربی

34

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

بهیار

صدیقه شهاب الدینی

35

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

فاطمه سعیدنیا

36

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

سوپروایزر بالینی

سکینه مهدیان

37

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

سوپروایزرتنفسی

مریم شهپری

38

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

فرشته سلطانی

39

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

سرپرستار

اصغر حسن پور

40

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

سرپرستار

فاطمه موسوی

41

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

سرپرستار

بتول ترک نژاد

42

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

بهیار

حسین نورمحمدی

43

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

علی انباریان

44

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

بهیار

هاجر آخوندی

45

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

کارشناس اتاق عمل

صدیقه بازماندگان

46

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

پرستار

مهدیه ملکیان

47

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی