روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

سازمان لیگ زمان و مکان فینال فوتسال بانوان را اعلام کرد.

جمعه 24 مرداد ماه- دیدار فینال- دور رفت، سایپا تهران - مس رفسنجان- ساعت11:00

پنجشنبه 30 مرداد- دیدار رده بندی، ملی حفاری -هیات فوتبال خراسان رضوی - ساعت 9:00

نجشنبه 30 مرداد- دیدار فینال- دور برگشت، مس رفسنجان- سایپا تهران- ساعت 11:00

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی