تساوی مس کرمان برابر خونه به خونه بابل
مس کرمان در بابل مقابل خونه به خونه این شهر به تساوی دو بر دو دست یافت. علی یونسی در دقیقه ۵۷ و فرزاد حسین خانی در دقیقه ۸۰ برای مس و روح ا... باقری در دقیقه ۴۲ و علیرضا نظیف کار در دقیقه ۷۶ از روی نقطه پنالتی برای خونه به خونه در این دیدار موفق به گلزنی شدند.
کرمانی ها با کسب یک امتیاز این دیدار ۵۵ امتیازی شدند و با تفاضل گل کمتر نسبت به مس رفسنجان در رتبه هفتم جدول باقی ماندند.