روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از فرسودگی ۴۰ درصد فضاهای آموزشی استان کرمان خبر داد.

اسکندری نسب گفت: حدود ۷۰ درصد از فضاهای جدیدی که تحویل آموزش و پرورش می‌شود به همت خیران ساخته می شوند.

وی افزود: تعدادی از ساختمانهای متعلق به آموزش و پرورش استان کرمان هم اکنون بدون استفاده هستند که با اختیارات قانونی که وجود دارد می توان با تغییر کاربری این فضاها درآمد پایداری برای آموزش و پرورش ایجاد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه: از بازنشسته شدن هزار و ۵۷۰ نفر در سال جاری خبر داد و گفت: در بخش آقایان با کمبود شدید نیرو مواجه هستیم و امسال مجبوریم برای جبران این مشکل از نیروهای بازنشسته در بعضی مدارس استفاده کنیم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی