روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

وزیر آموزش و پرورش نسبت به هر گونه آزمون در دوره ابتدایی هشدار داد. سید محمد بطحایی گفت: ما امسال در دور ابتدایی آزمونها را حذف کردیم، کتابهای کمک آموزشی را حذف کردیم. و این موضوع را بخشنامه کردیم. وی افزود: بازرسان ویژه ای را برای این کار گذاشتم که از مهر ماه مدارس را به طور مستمر کنترل می کنند. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: این موضوع سیاست بی برو برگرد وزارت آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است و اگر در مدرسه ای مشاهده کنم یا گزارش به من برسد که آزمونهایی دارد مجدداً برگزار می شود یا کتابهای کمک آموزشی به بهانه آماده کردن بچه ها برای مدارس خاص کار می شود آن مدیر را شخصا لغو ابلاغ خواهم کرد. بطحایی تصریح کرد: این سیاست بی برو برگرد آموزش و پرورش در قبال تأمین محیط بانشاط برای دانش آموزان است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی