روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله استانی در در دانشگاه فرهنگیان کرمان آغاز بکار کرد.

مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از تاریخ 26 تا 28 تیر ماه در دو بخش آوایی و معارف برگزار شده و امسال برای نخستین بار آزمون مفاهیم و معارف الکترونیکی از شرکت‌کنندگان گرفته می‌شود که در نمره نهایی آنها اثرگذار است.

به گزارش تسنیم، رتبه‌های اول تا سوم در مرداد سال جاری تجلیل و رتبه‌های اول هر رشته نیز به مسابقات کشوری که در مهر سال جاری در اراک برگزار می‌شود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی