روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر درکرمان از 15 شرکت تعاونی برتر استان تجلیل شدند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: هزار تعاونی برای این رقابت اعلام آمادگی کردند که از این بین 15 تعاونی برتر شناخته شدند.

در استان کرمان در مجموع 5 هزار تعاونی در حوزه های صنعت کشاورزی خدمات و گردشگری فعالیت دارند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی