روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

تشکیل 6000 پرونده دعاوی بین دولت و مردم در استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذاری برای پیشرفت استان امری ضروری بوده و باید احیاء و بازسازی واحدهای تولیدی را در اسرع وقت دنبال کنیم افزود: سال گذشته ۶ هزار پرونده دعاوی دولت علیه مردم و مردم علیه دولت در استان کرمان داشتیم که یک آسیب جدی بوده و باید محل تنش بین مردم و دولت را کاهش داده و کنترل کنیم

یداله موحد در شورای مشترک قضایی و اداری استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قصد ما تقابل با دستگاه های اجرایی نیست و اصل بر تعامل و حرکت در مسیر حل مشکلات عمومی است بیان کرد: باید در ادارات روزنه های فسادانگیز را شناسایی و برنامه ریزی و برای حل آن کار کنیم تا سلامت نظام اداری را بالا ببریم.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذاری برای پیشرفت استان امری ضروری بوده و باید احیاء و بازسازی واحدهای تولیدی را در اسرع وقت دنبال کنیم افزود: سال گذشته ۶ هزار پرونده دعاوی دولت علیه مردم و مردم علیه دولت در استان کرمان داشتیم که یک آسیب جدی بوده و باید محل تنش بین مردم و دولت را کاهش داده و کنترل کنیم.

موحد با اشاره به ثبت ۱۷۱ هزار مورد شکایت مردم در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این موضوع بسیار نگران کننده است و باید تلاش کنیم این مسائل کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه طرح دعوی بین دستگاه های دولتی موضوعیت ندارد و باید در ساز و کار قانونی که توسط استاندار تصمیم گیری می شود، رفع شود تصریح کرد: ایجاد ساختارهای موازی، موجب نگرانی است و باید امکانات تجمیع و با هم افزایی و همکاری کارها را اثربخش تر دنبال کنیم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی