روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور : ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای نیمه تمام خیّر ساز در استان کرمان اختصاص یافت. رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از تخصیص ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار برای پروژهای نیمه تمام خیر ساز در استان کرمان خبر داد. رخشان مهر افزود: تاپایان سال تحصیلی جاری سرانه فضاهای آموزشی استان کرمان از 9/4 به 2/5 متربع افزایش می یابد و به میانگین کشوری خواهد رسید. بگفته وی مدارس کانکسی هم در شرق استان کرمان جمع آ وری و مدارس مقاوم جایگزین آنها خواهد شد

سرانه فضای آموزشی کرمان از میانگین کشوری پایین‌تر است - ایرنا

در سفر آقای رخشانی مهر به استان ، ساخت مجتمع آموزشی ۲۴ کلاسه و یک مدرسه ۶ کلاسه با مشارکت خیرین در بم ، یک واحد اموزشی ۶کلاسه در بخش گنبکی ریگان و یک مدرسه ۹کلاسه در ارزوئیه آغاز شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی