روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

با توجه به افزایش دمای هوا و روشن بودن شبانه روزی کولر‌های آبی از سوی مردم میزان مصرف آب در استان کرمان به شدت افزایش یافته است.

میزان تقاضا و مصرف بالای مشترکین تا ۳۰۰۰ لیتر در ثانیه می‌باشد و اکنون ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب وجود دارد که ظرفیت بهره برداری چاه‌های موجود معادل ۱۹۵۰ لیتر در ثانیه است که با کمبود شدید مواجه است

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی