روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان به افزایش قیمت پسته در سال جاری به دلیل افزایش نرخ ارز اشاره کرد و افزود: سال گذشته 110 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات پسته اختصاص داده شد که در سال جاری حداقل به سه برابر این منابع برای تامین مالی صادرات پسته نیاز است. جلیل کاربخش افزود: از 3 میلیارد و 200 میلیون تومان صادرات استان در سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون دلار آن مربوط به پسته و خرما بوده که باید به این بخش بیشتر توجه شود.

وی با بیان اینکه نرخ سود 11 درصدی تسهیلات صندوق توسعه ملی، با تلفیق با منابع داخلی بانک به 14.5 درصد می رسد، ادامه داد: صادرکنندگان درخواست کمک دولت برای کاهش این نرخ به همان 11 درصد را دارند که امیدواریم محقق شود. کاربخش، تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات برای صادرکنندگان پسته را با توجه به کاهش بیش از 90 درصدی تولید پسته در سال جاری درخواست کرد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی