روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به بحث خام‌فروشی در استان کرمان گفت: بیش از ۸۰ درصد صادرات استان کرمان محصولات خام است و اگر بخواهیم بحث اقتصاد مقاومتی را ملاک قرار بدهیم باید این نقاط ضعف را بر طرف کنیم.

جعفر رودری در ‌صد و هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان اینکه بحث اقتصاد‌مقاومتی با ابلاغ دستور مقام معظم‌رهبری در سال 92 مطرح شد اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور و استانی در سال 94 تشکیل شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان اینکه در سال گذشته بسته رونق اشتغال که خود به پنج بسته مجزا تقسیم می‌شود ابلاغ شد افزود: در سال جاری 23 پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی به 13دستگاه اجرایی ابلاغ شده است.

رودری با اشاره به بحث خام‌فروشی در استان کرمان گفت: بیش از 80 درصد صادرات استان کرمان محصولات خام است و اگر بخواهیم بحث اقتصاد مقاومتی را ملاک قرار بدهیم باید این نقاط ضعف را بر طرف کنیم.

وی با بیان اینکه آب یک مساله استراتژیک برای استان است گفت: پیشنهاد داده‌ شده که یک پیوست آب در طرح مطالعات آمایش سرزمین ارائه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه سهم ما از سپرده‌گذاری و تسهیلات هیچ تناسبی با هم ندارند، بیان کرد: در راستای هدف گذاری انجام شده برای رسیدن به رشد پویا در استان کرمان الگوی تامین مالی در برنامه ششم توسعه تدوین شده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی