روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازی جانبازان چهار شهرستان روز پنجشنبه هفته جاری در رفسنجان تشکیل جلسه می دهد. بنا به اعلام دفتر نماینده مردم رفسنجان در مجلس، ساختمان بنیاد شهید رفسنجان پذیرای جانبازان چهار شهرستان رفسنجان، انار، زرند و شهربابک جهت بررسی پرونده پزشکی و تعیین درصد جانبازی این ایثارگران خواهد بود. از جانبازانی که پرونده پزشکی آنها به تایید پزشک پایه سلامت رسیده جهت شرکت در این کمیسیون دعوت شده است. گفتنی است این کمیسیون پیش از این در تهران برگزار می شد و مشکلاتی را برای جانبازان در بر داشت که با پیگیری مهندس انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در رفسنجان تشکیل جلسه می دهد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی