روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی کرمان گفت: سم آتلانتیس در بازار کرمان مشاهده 

شده که تقلبی است. طاهری افزود: مکان‌های عرضه این سم از طریق دستگاه‌های ذیربط شناسایی و متخلفین به مراجع قضایی معرفی و با اعمال موازین قانونی و ترکیب کشف شده مذکور امحا می‌گردد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی