روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

بر اساس گزارش سهولت کسب‌ وکار بانک جهانی، از بین ۱۹۰ کشور تنها در ۳۰ کشور کارفرمایان حق بیمه بیشتری نسبت به آنچه در ایران وجود دارد پرداخت می‌کنند؛ این یعنی در ۱۶۰ کشور حق بیمه سهم کارفرما کمتر از ایران است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی