روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

سرپرست استانداری کرمان طی حکمی دکتر مصطفی کد خدایی را به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان منصوب کرد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی