روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت: با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، از ابتدای شهریور ماه هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. طبق برنامه تدوین شده، سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از درآمد اپراتورها تا پنج سال آینده به پنج درصد کاهش می یابد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی