روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: دستگاههای اجرایی در سالجاری طی قراردادهایی تعهد کرده اند که در مجموع 141 میلیارد تومان بمنظور پیشگیری از اعتیاد به این ستاد کمک کنند.

فرهاد وهاب زاده در نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری استان کرمان افزود: با وجود اوضاع اقتصادی فعلی کشور، اعتبارات خوبی نسبت به سالهای گذشته به امر پیشگیری از اعتیاد اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه تمامی مدارس دولتی با اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور در بحث پیشگیری اعتیاد، تحت پوشش قرار می گیرند و هم اکنون اعتبار حدود 50 درصد مقاطع ابتدایی نیز تامین شده است.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اعتبار هشت میلیارد تومانی استان کرمان در حوزه پیشگیری اعتیاد گفت: باید سیاست گذاری و برنامه ریزی این استان در این کمیته فرهنگی و پیشگیری تایید شود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی